تا امروز بارکد یکی از قابل اعتماد ترین روش های شناسایی بوده و مدت طولانی در خدمت صنایع و کسب و کارهای بیشماری بوده و خواهد بود