فناوری بارکد


6 مورد از 6 زیر گروه فناوری بارکد

لیبل پرینتر لیبل پرینتر

پرینتر های چاپ بارکد که به نام های بارکدپرینتر، لیبل پرینتر،چاپگر لیبل، لیبل زن نیز نامیده می شوند، ...


بارکد خوان بارکد خوان

بارکد خوان یا بارکد اسکنر یک وسیله ی الکترونیکی برای قرائت بارکد های چاپ شده است. این دستگاه متشکل ا ...


موبایل کامپیوتر موبایل کامپیوتر

موبایل کامپیوتر، دستگاه PDA، بارکدخوان پرتابل و هندهلد برای کارکنان انبارداری، خرده فروشی و کارخانجا ...


لیبل و ریبون لیبل و ریبون

تمامی سایزهای متداول ریبون های وکس ، رزین و وکس رزین و همچنین ابعاد های مختلف برای لیبل های اموال ، ...
« 1 »